فست فود ارگانو

فست فود ارگانو

پیتزا، پاستا، استیک، برگر، سالاد و ساندویچ

جاده گاوازنگ

رستوران سفارش میپذیرد

 • پیتزا زبان آمریکایی

  پیتزا زبان آمریکایی

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص شف آمریکایی

  پیتزا مخصوص شف آمریکایی

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کواتروفرماجی آمریکایی

  پیتزا کواتروفرماجی آمریکایی

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا آکولا فرانکفورتر آمریکایی

  پیتزا آکولا فرانکفورتر آمریکایی

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کاپری چیوسا آمریکایی

  پیتزا کاپری چیوسا آمریکایی

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لارینه آمریکایی

  پیتزا لارینه آمریکایی

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ونیز آمریکایی

  پیتزا ونیز آمریکایی

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بلونزه آمریکایی

  پیتزا بلونزه آمریکایی

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا فونگی آمریکایی

  پیتزا فونگی آمریکایی

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پلو آمریکایی

  پیتزا پلو آمریکایی

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا فیلتو آمریکایی

  پیتزا فیلتو آمریکایی

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا اسکمپی آمریکایی

  پیتزا اسکمپی آمریکایی

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات آمریکایی

  پیتزا سبزیجات آمریکایی

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا آمریکایی

  پیتزا مارگاریتا آمریکایی

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا یونانی آمریکایی

  پیتزا یونانی آمریکایی

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی آمریکایی

  پیتزا پپرونی آمریکایی

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا زبان ایتالیایی

  پیتزا زبان ایتالیایی

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص شف ایتالیایی

  پیتزا مخصوص شف ایتالیایی

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کوآتروفرماجی ایتالیایی

  پیتزا کوآتروفرماجی ایتالیایی

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا آکولا فرانکفورتر ایتالیایی

  پیتزا آکولا فرانکفورتر ایتالیایی

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کاپری چیوسا ایتالیایی

  پیتزا کاپری چیوسا ایتالیایی

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لارینه ایتالیایی

  پیتزا لارینه ایتالیایی

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ونیز ایتالیایی

  پیتزا ونیز ایتالیایی

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بلونزه ایتالیایی

  پیتزا بلونزه ایتالیایی

  ۵۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا فونگی ایتالیایی

  پیتزا فونگی ایتالیایی

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پلو ایتالیایی

  پیتزا پلو ایتالیایی

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا فیلتو ایتالیایی

  پیتزا فیلتو ایتالیایی

  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا اسکمپی ایتالیایی

  پیتزا اسکمپی ایتالیایی

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات ایتالیایی

  پیتزا سبزیجات ایتالیایی

  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

  پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا یونانی ایتالیایی

  پیتزا یونانی ایتالیایی

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی ایتالیایی

  پیتزا پپرونی ایتالیایی

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پنه مرغ و گوشت آلفردو

  پنه مرغ و گوشت آلفردو

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پنه مرغ و گوشت ناپولی

  پنه مرغ و گوشت ناپولی

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • پنه مرغ و گوشت آرابیاتا

  پنه مرغ و گوشت آرابیاتا

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • اسپاگتی آلاکربونارا

  اسپاگتی آلاکربونارا

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • اسپاگتی آلابلونزه

  اسپاگتی آلابلونزه

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • فته چینی لمونه ویا اسکمپی

  فته چینی لمونه ویا اسکمپی

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • گراتین مرغ و گوشت آلفردو

  گراتین مرغ و گوشت آلفردو

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • گراتین مرغ و گوشت ناپولی

  گراتین مرغ و گوشت ناپولی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • گراتین مرغ و گوشت آرابیاتا

  گراتین مرغ و گوشت آرابیاتا

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • گراتین آلابونزه

  گراتین آلابونزه

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • لازانیا

  لازانیا

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی مخصوص شف

  سیب زمینی مخصوص شف

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ شده

  سیب زمینی سرخ شده

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • بروسکتا

  بروسکتا

  ۸,۰۰۰ تومان
 • نان سیر

  نان سیر

  ۸,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ مخصوص شف

  ساندویچ مخصوص شف

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • قارچ برگر

  قارچ برگر

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر

  چیز برگر

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • فرانکفورتر

  فرانکفورتر

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • کریسپی

  کریسپی

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • بیگ شف

  بیگ شف

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • استیک مرغ

  استیک مرغ

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • استیک گوشت

  استیک گوشت

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • کینگ برگر

  کینگ برگر

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ مخصوص ارگانو

  ساندویچ مخصوص ارگانو

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • پلو آلافونگی

  پلو آلافونگی

  ۵۶,۰۰۰ تومان
 • اسکمپی ویا ریستو

  اسکمپی ویا ریستو

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • بال مرغ سوخاری

  بال مرغ سوخاری

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • کتف مرغ سوخاری

  کتف مرغ سوخاری

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • فیله مرغ سوخاری

  فیله مرغ سوخاری

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • شنسیل مرغ

  شنسیل مرغ

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • میگو سوخاری

  میگو سوخاری

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • هوفنبرگ

  هوفنبرگ

  ۵,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • دوغ قوطی

  دوغ قوطی

  ۵,۰۰۰ تومان
 • دلستر عالیس

  دلستر عالیس

  ۴,۵۰۰ تومان
 • اف اس

  اف اس

  ۵,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی

  آب معدنی

  ۲,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود ارگانو

اطلاعات رستوران فست فود ارگانو

نوع سفارش

موقعیت

جاده گاوازنگ، جنب پمپ بنزین کاسپین

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 12 الی 22

یک شنبه

از 12 الی 22

دو شنبه

از 12 الی 22

سه شنبه

از 12 الی 22

چهارشنبه

از 12 الی 22

پنج شنبه

از 12 الی 21

جمعه

از 12 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 160000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۲۲,۰۰۰ تومان