فانوس لبنان

فانوس لبنان

ساندویچ سرد

کوچه مشکی (حاجی بلواری)

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • شاورما مرغ معمولی

  شاورما مرغ معمولی

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • شاورما مرغ عربی

  شاورما مرغ عربی

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • شاورما مرغ عربی پنیری

  شاورما مرغ عربی پنیری

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • شاورما گوشت معمولی

  شاورما گوشت معمولی

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • شاورما گوشت عربی

  شاورما گوشت عربی

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • شاورما مخلوط معمولی

  شاورما مخلوط معمولی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • شاورما مخلوط عربی

  شاورما مخلوط عربی

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • شاورما مخلوط عربی پنیری

  شاورما مخلوط عربی پنیری

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • شاورما گوشت عربی پنیری

  شاورما گوشت عربی پنیری

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات تکنفره

  پیتزا سبزیجات تکنفره

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ تکنفره

  پیتزا مرغ تکنفره

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت تکنفره

  پیتزا گوشت تکنفره

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سجق تکنفره

  پیتزا سجق تکنفره

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • عش البلبل تکنفره

  عش البلبل تکنفره

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رژیمی تکنفره

  پیتزا رژیمی تکنفره

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط تکنفره

  پیتزا مخلوط تکنفره

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مرغ دونفره

  بعلبکی مرغ دونفره

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم دونفره

  بعلبکی لحم دونفره

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط دونفره

  بعلبکی مخلوط دونفره

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مرغ سه نفره

  بعلبکی مرغ سه نفره

  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم سه نفره

  بعلبکی لحم سه نفره

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط سه نفره

  بعلبکی مخلوط سه نفره

  ۷۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ خانواده

  پیتزا مرغ خانواده

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت خانواده

  پیتزا گوشت خانواده

  ۷۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط خانواده

  پیتزا مخلوط خانواده

  ۷۴,۰۰۰ تومان
 • توشکا مرغ

  توشکا مرغ

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • توشکا گوشت

  توشکا گوشت

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • زعتر پنیری

  زعتر پنیری

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • محمره قشقوان

  محمره قشقوان

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • بالعجین مرغ

  بالعجین مرغ

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • بالعجین گوشت

  بالعجین گوشت

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • مینی پیتزا

  مینی پیتزا

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • فطیر بعلبکی

  فطیر بعلبکی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • فطیر سجق

  فطیر سجق

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • کرسبی سه تیکه

  کرسبی سه تیکه

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • کرسبی پنج تیکه

  کرسبی پنج تیکه

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی لیوانی

  سیب زمینی لیوانی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی بزرگ

  سیب زمینی بزرگ

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با قارچ و پنیر

  سیب زمینی با قارچ و پنیر

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۷,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۵,۰۰۰ تومان
 • هوفنبرگ

  هوفنبرگ

  ۵,۵۰۰ تومان
 • دوغ لیوانی

  دوغ لیوانی

  ۱,۵۰۰ تومان
 • لیموناد شیشه ای

  لیموناد شیشه ای

  ۲,۵۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فانوس لبنان

اطلاعات رستوران فانوس لبنان

نوع سفارش

موقعیت

کوچه مشکی خیابان سرداران

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 12 الی 15 , از 20 الی 22

یک شنبه

از 12 الی 15 , از 20 الی 22

دو شنبه

از 12 الی 15 , از 20 الی 22

سه شنبه

از 12 الی 14 , از 20 الی 22

چهارشنبه

از 12 الی 15 , از 20 الی 22

پنج شنبه

از 12 الی 15 , از 20 الی 22

جمعه

از 12 الی 15 , از 20 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 110000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۴۰,۰۰۰ تومان