فانوس لبنان

فانوس لبنان

ساندویچ سرد

کوچه مشکی (حاجی بلواری)

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • شاورما مرغ معمولی

  شاورما مرغ معمولی

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • شاورما مرغ عربی

  شاورما مرغ عربی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • شاورما مرغ عربی پنیری

  شاورما مرغ عربی پنیری

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • شاورما گوشت معمولی

  شاورما گوشت معمولی

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • شاورما گوشت عربی

  شاورما گوشت عربی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • شاورما مخلوط معمولی

  شاورما مخلوط معمولی

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • شاورما مخلوط عربی

  شاورما مخلوط عربی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا خضار تکنفره

  پیتزا خضار تکنفره

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دجاج تکنفره

  پیتزا دجاج تکنفره

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لحم تکنفره

  پیتزا لحم تکنفره

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سجق تکنفره

  پیتزا سجق تکنفره

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • عش البلبل تکنفره

  عش البلبل تکنفره

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رژیمی تکنفره

  پیتزا رژیمی تکنفره

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط تکنفره

  پیتزا مخلوط تکنفره

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مرغ دونفره

  بعلبکی مرغ دونفره

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم دونفره

  بعلبکی لحم دونفره

  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط دونفره

  بعلبکی مخلوط دونفره

  ۵۶,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مرغ سه نفره

  بعلبکی مرغ سه نفره

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم سه نفره

  بعلبکی لحم سه نفره

  ۷۴,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط سه نفره

  بعلبکی مخلوط سه نفره

  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ خانواده

  پیتزا مرغ خانواده

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت خانواده

  پیتزا گوشت خانواده

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط خانواده

  پیتزا مخلوط خانواده

  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • توشکا مرغ

  توشکا مرغ

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • توشکا گوشت

  توشکا گوشت

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • زعتر پنیری

  زعتر پنیری

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • محمره قشقوان

  محمره قشقوان

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • بالعجین مرغ

  بالعجین مرغ

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • بالعجین گوشت

  بالعجین گوشت

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • مینی پیتزا

  مینی پیتزا

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • فطیر بعلبکی

  فطیر بعلبکی

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • کرسبی سه تیکه

  کرسبی سه تیکه

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • کرسبی پنج تیکه

  کرسبی پنج تیکه

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی لیوانی

  سیب زمینی لیوانی

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی بزرگ

  سیب زمینی بزرگ

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی با قارچ و پنیر

  سیب زمینی با قارچ و پنیر

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی مخصوص

  سیب زمینی مخصوص

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • هوفنبرگ

  هوفنبرگ

  ۴,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فانوس لبنان

اطلاعات رستوران فانوس لبنان

نوع سفارش

موقعیت

کوچه مشکی خیابان سرداران

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 13 الی 15 , از 19 الی 23

یک شنبه

از 13 الی 15 , از 19 الی 23

دو شنبه

از 13 الی 15 , از 19 الی 23

سه شنبه

از 13 الی 15 , از 19 الی 23

چهارشنبه

از 13 الی 15 , از 19 الی 21

پنج شنبه

از 13 الی 15 , از 19 الی 23

جمعه

از 19 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 80000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۳۵,۰۰۰ تومان